Aktualności

W dniu 20.09.2014r.  odbyło się zebranie działkowców,korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ROD Zacisze, na którym przeprowadzono głosowanie w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

W drugim terminie o godzinie13:30 odbyło się głosowanie. 107 członków  ROD Zacisze podjęło uchwałę o pozostawieniu ROD jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzenia mu prowadzenia tego ogrodu.